10 terminal tools giúp bạn tăng hiệu suất làm việc

Bạn có sử dụng terminal hàng ngày không? Bạn có thường xuyên cảm thấy gõ lệnh trên terminal thật chán và hay chuyển sang tìm các GUI apps để thay thế? Đó là vì bạn chưa tìm ra những tools thú vị giúp việc thao tác trên terminal trở nên ngầu lòi, nhanh chóng và hiệu quả hơn các GUI apps nhiều lần.

delete vs gán bằng undefined trong JavaScript

Đã bao giờ bạn xóa một property khỏi object trong JavaScript chưa? Bạn sử dụng cách nào? Bạn có muốn biết sự khác biệt giữa những cách đó? Bài viết này sẽ giúp bạn giải thích những thắc mắc trên.